Skip to content

Warunki uczestnictwa w konkursie (Instagram) do 13.08.2023 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie (Instagram) do 09.09.2023 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie (Instagram)

Organizator:

Hepsi-Markt

Lutz Ottofülling

Küppersteger Street 3

51373 Leverkusen

Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie fani naszej strony, tj. strony na Instagramie ” hepsimarkt” (@hepsimarkt). Każda osoba fizyczna może wziąć udział w konkursie tylko raz. Udział tylko od 18 roku życia, uczestnicy zamieszkali w Niemczech. Wykluczeni są pracownicy firmy lub inne osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację konkursu.

Zysk:

Rozlosowane zostaną dwa skutery elektryczne Xiaomi.

Okres, możliwość uczestnictwa i realizacji konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 03/09/2023 godz. 21:00 do 09/09/2023 godz. 23:59.

Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich uczestników, którzy śledzą nasz Instagram „hepsimarkt ” (@hepsimarkt), klikną „Lubię to” w okresie uczestnictwa, a także zostawią komentarz z dwoma znakami pod postem konkursowym najpóźniej do 10 września 2023 r.

Zwycięzcy zostaną opublikowani na fanpage’u organizatora wraz ze swoją nazwą użytkownika na Instagramie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej nazwy użytkownika w ramach powiadomienia o wygranej. Zwycięzcy muszą skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomości prywatnej w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia, podając swój adres. Jeśli nie otrzymamy adresu od zwycięzcy w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o wygranej, nagroda przepadnie. Adresy zwycięzców zostaną wykorzystane wyłącznie do wysłania nagród. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w sekcji „Ochrona danych”. Nagrody można wysłać bezpłatnie tylko raz i tylko na adres w Niemczech. Kurier podejmie tylko jedną próbę doręczenia. Jeśli odbiorca nie odbierze przesyłki z punktu DHL w wyznaczonym terminie, zostanie ona zwrócona klientowi przez DHL. Koszty ponownej dostawy ponosi odbiorca, jeśli sobie tego życzy.

Komentarze nie mogą zawierać żadnych obelg, nieprawdziwych faktów, naruszeń zasad konkurencji, znaków towarowych ani praw autorskich. Uczestnik zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia w tym zakresie.

Dystans do Instagrama:

Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisami Facebook i Instagram i nie jest w żaden sposób przez nie sponsorowany, wspierany ani organizowany. Lutz Ottofülling jest jedyną osobą odpowiedzialną i kontaktową za konkurs.

Zwolnienie z Instagrama:

Biorąc udział w konkursie, uczestnik zwalnia Instagram z wszelkiej odpowiedzialności.

Ochrona danych:

Dane osobowe podane przez uczestnika, w szczególności nazwa użytkownika Instagrama oraz, w przypadku wygranej, imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy i miasto, będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez organizatora zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności federalną ustawą o ochronie danych i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia i obsługi konkursu. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez organizatora firmie, której zlecono przeprowadzenie konkursu, wyłącznie w celu przeprowadzenia i obsługi konkursu. Nie będą one przekazywane innym stronom trzecim. Uczestnik ma prawo, na żądanie i bezpłatnie, do otrzymania informacji o przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto uczestnik ma prawo do poprawienia nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Ponadto uczestnik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ponadto uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył organizatorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Korzystając z wyżej wymienionego prawa do przenoszenia danych, uczestnik ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez organizatora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Dane zostaną usunięte po przeprowadzeniu i zakończeniu konkursu.

Prawo do sprzeciwu:

Każdy uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, na które uprzednio wyraził zgodę, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: info@hepsi-markt.de. Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że może wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danego uczestnika, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Inne:

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, które uniemożliwiają organizatorowi przeprowadzenie zawodów nie z jego winy, organizator może odwołać zawody. Uczestnicy, którzy naruszą warunki uczestnictwa lub podejmą próbę manipulacji lub oszustwa, mogą zostać wykluczeni. Wypłata nagród bezgotówkowych w gotówce nie jest możliwa. Wygrane nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie. Lutz Ottofülling ponosi wyłączną odpowiedzialność za konkurs. Jeśli uczestnicy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące konkursu, mogą wysłać wiadomość e-mail na adres info@hepsi-markt.de. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy uczestnikiem a organizatorem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Newsletter abonnieren

Abonnieren

* erforderlich

Subskrybuj

* wymagane

× Chatte mit uns
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux