Skip to content

Zaštita podataka

Veoma smo zadovoljni vašim interesovanjem za našu kompaniju. Zaštita podataka ima posebno visok prioritet za upravljanje Hepsi-Markt . Općenito je moguće koristiti web stranicu Hepsi-Markt bez davanja ličnih podataka. Međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge naše kompanije putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada ličnih podataka neophodna, a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, obično dobijamo pristanak nosioca podataka.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka, uvijek se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i u skladu s propisima o zaštiti podataka specifičnih za zemlju koji se primjenjuju na Hepsi-Markt . Ovom Izjavom o zaštiti podataka naša kompanija želi da informiše javnost o vrsti, obimu i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su obaviješteni o pravima na koja imaju pravo korištenjem ove izjave o zaštiti podataka.

Kao kontrolor Hepsi-Markt je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju moguću zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenos podataka zasnovan na Internetu općenito može imati sigurnosne praznine, tako da se ne može garantirati apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka može nam slobodno prenijeti lične podatke alternativnim putem, na primjer telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka kompanije Hepsi-Markt zasniva se na terminima koje koristi evropski zakonodavac za direktive i propise prilikom izdavanja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba da bude laka za čitanje i razumevanje za javnost, kao i za naše klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, željeli bismo unaprijed objasniti korištene termine.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, koristimo sljedeće termine:

 • a) lični podaci

  Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice (u daljem tekstu „subjekt podataka“). Smatra se da je fizičko lice moguće identificirati ako se može identificirati direktno ili indirektno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jednu ili više posebnih karakteristika koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

 • b) subjekt podataka

  Subjekt podataka je svako identifikovano ili identifikovano fizičko lice čije lične podatke obrađuje kontrolor podataka.

 • c) Obrada

  Obrada je svaka operacija ili niz operacija koje se obavljaju na ličnim podacima, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagođavanje ili modifikacija, čitanje, ispitivanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, distribucijom ili drugi oblik pružanja, usklađivanja ili pridruživanja, ograničenja, brisanja ili uništenja.

 • d) Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.

 • e) Profilisanje

  Profiliranje je svaka vrsta automatske obrade ličnih podataka koja se sastoji u korištenju tih ličnih podataka za procjenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, a posebno aspekata koji se odnose na radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, ličnu analizu ili predviđanje preferencija, interesa, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje te fizičke osobe.

 • f) Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na način da se lični podaci više ne mogu dodijeliti određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da se lični podaci ne dodeljuju identifikovanom ili identifikovanom fizičkom licu.

 • g) Kontrolor ili kontrolor

  Odgovorno ili odgovorno lice za obradu je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, ustanova ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugima odlučuje o svrhama i načinu obrade ličnih podataka. Ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili države članice.

 • h) Procesor

  Obrađivač je fizičko ili pravno lice, organ, institucija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

 • i) Primalac

  Primalac je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, institucija ili drugi organ kome se otkrivaju lični podaci, bez obzira da li se radi o trećoj osobi ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u kontekstu specifičnog istražnog zadatka prema pravu Unije ili države članice neće se smatrati primateljima.

 • j) Treća strana

  Treće lice je fizičko ili pravno lice, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo osim subjekta podataka, kontrolora, obrađivača i osoba ovlaštenih za obradu ličnih podataka pod direktnom odgovornošću kontrolora ili obrađivača.

 • k) Saglasnost

  Pristanak je svako dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje od strane subjekta podataka za određeni slučaj, u obliku izjave ili drugog nedvosmislenog potvrdnog akta, kojim nositelj podataka pokazuje da je pristao na obradu ličnih podataka. u vezi njega ili nje je.

2. Ime i adresa osobe odgovorne za obradu

Odgovorno lice u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi prirode zaštite podataka je:

Hepsi-Markt

Küppersteger 3

51373 Leverkusen

NRW

Tel.: 0214 – 20 286 550

E-mail: info@hepsi-markt.de

Web stranica: https://hepsi-markt.de

3. Kolačići

Web stranica Hepsi-Markt koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju i pohranjuju na računarskom sistemu putem internet pretraživača.

Brojne web stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova preko kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internet pretraživaču u kojem je kolačić pohranjen. Ovo omogućava posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Određeni internet pretraživač se može prepoznati i identificirati putem jedinstvenog ID-a kolačića.

Kroz korištenje kolačića Hepsi-Markt može korisnicima ove web stranice pružiti usluge koje su jednostavnije za korištenje koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Korištenjem kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati za korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućavaju da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Na primjer, korisnik web stranice koja koristi kolačiće ne mora ponovo unositi svoje pristupne podatke svaki put kada posjeti web stranicu jer to čine web stranica i kolačić koji se pohranjuje na korisnikovom kompjuterskom sistemu. Drugi primjer je kolačić korpe za kupovinu u online trgovini. Internet prodavnica pamti artikle koje je kupac stavio u virtuelnu korpu putem kolačića.

Subjekt podataka može spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internet pregledniku i na taj način trajno uložiti prigovor na postavljanje kolačića. Nadalje, kolačići koji su već postavljeni mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim uobičajenim internet pretraživačima. Ako subjekt podataka deaktivira postavku kolačića u korištenom internet pregledniku, možda neće sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti upotrebljive.

4. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Hepsi-Markt web stranica prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada subjekt podataka ili automatizirani sistem pristupi web stranici. Ovi opći podaci i informacije se pohranjuju u log fajlovima servera. Ono što se može zabilježiti su (1) tipovi i verzije pretraživača koji se koriste, (2) operativni sistem koji koristi sistem za pristup, (3) web stranica sa koje pristupni sistem pristupa našoj web stranici (tzv. refereri), (4) kontroliše se pod-web stranice koje su dostupne putem sistema za pristup na našoj web stranici, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) provajder internetskih usluga pristupni sistem i (8) druge slične podatke i informacije koje služe za zaštitu od pretnji u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija Hepsi-Markt ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice i reklamiranja za nju, (3) osiguranje dugoročne funkcionalnosti naših informatičkih sistema i tehnologije naše web stranice i ( 4) da organima za provođenje zakona pružimo informacije potrebne za krivično gonjenje u slučaju sajber napada. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije Hepsi-Markt procjenjuje kako statistički, tako i s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka u našoj kompaniji kako bismo u konačnici osigurali optimalan nivo zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci u log fajlovima servera pohranjuju se odvojeno od svih ličnih podataka koje daje subjekt podataka.

5. Mogućnost kontakta putem web stranice

Zbog zakonske regulative, web stranica Hepsi-Markt sadrži informacije koje omogućavaju brzi elektronski kontakt sa našom kompanijom i direktnu komunikaciju sa nama, što uključuje i opštu adresu za tzv. elektronsku poštu (e-mail adresu). Ako subjekt podataka kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, lični podaci koje je subjekt podataka prenio bit će automatski pohranjeni. Takvi lični podaci koje subjekt podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi kontroloru podataka pohranit će se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Ovi lični podaci neće biti proslijeđeni trećim licima.

6. Informacije o zaštiti podataka za ServiceBot

U nastavku ćemo vas u razumljivom i kompaktnom obliku obavijestiti o obradi vaših podataka kada koristite našu WhatsApp uslugu chatbot od Hepsi-Markt i vašim pravima u tom pogledu. Imajte na umu da se dodatne informacije o zaštiti podataka mogu primijeniti na neke ponude Hepsi-Markt a. Oni dopunjuju sljedeće informacije o zaštiti podataka.

a) Obrada podataka

Hepsi-Markt koristi uslugu chatbot u svrhu obrade upita korisnika. Ovo se može postići putem WhatsApp-a (WhatsApp Business Cloud API) ili widgeta za ćaskanje na web stranici Hepsi-Markt (https://hepsi-markt.de). Usluga chatbot automatski odgovara na vaše upite putem odabranog kanala komunikacije.

Hepsi-Markt koristi uslugu chatbot u svrhu obrade upita korisnika. Ovo se može postići putem WhatsApp-a (WhatsApp Business Cloud API) ili widgeta za ćaskanje na web stranici Hepsi-Markt (https://hepsi-markt.de). Usluga chatbot automatski odgovara na vaše upite putem odabranog kanala komunikacije.

Kada kontaktirate našu uslugu chatbot, obrađujemo lične podatke koji proizlaze iz tekstualnih poruka ili priloga koje unesete, kao što su vaše ime, broj korisnika, adresa e-pošte ili adresa.

Osim toga, ovisno o komunikacijskom kanalu, obrađuju se sljedeći podaci:

WhatsApp: Upotreba usluge chatbot putem WhatsApp-a uključuje obradu vašeg telefonskog broja, korisničkog imena i log fajlova (npr. operativni sistem, verzija WhatsApp-a).
Vidžet za ćaskanje: Upotreba vidžeta za ćaskanje na našoj web stranici uključuje obradu log fajlova pretraživača (npr. vreme pristupa, IP adresa, podaci pretraživača).
Pravni osnov za obradu podataka je član 6. st. 1 str 1 lit. b) GDPR za obradu u vezi sa ugovorom ili član 6. st. 1 str 1 lit. f) GDPR za obradu na osnovu legitimnog interesa Hepsi-Markt .


b) Primalac

Za pružanje usluge chatbot koristimo eksterne dobavljače usluga (procesore) koji su dužni poštovati GDPR putem ugovora o obradi narudžbi. Oni obrađuju podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno.


c) Trajanje skladištenja podataka


Lični podaci će biti izbrisani najkasnije nakon 30 dana. Istorija razgovora pohranjena na vašem uređaju ostaje nepromijenjena.


d) Vaša prava

Imate pravo na informacije, ispravku, brisanje ili ograničenje obrade vaših podataka. Ako se protivite direktnom oglašavanju, imate opće pravo na prigovor. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Da biste to učinili, koristite kontakt podatke iznad.


Ako imate bilo kakvih pritužbi, obratite se nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka: komesaru za zaštitu podataka Sjeverne Rajne-Vestfalije ili tijelu za zaštitu podataka u mjestu gdje živite.7. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Osoba odgovorna za obradu obrađuje i pohranjuje lične podatke nositelja podataka samo u periodu koji je neophodan za postizanje svrhe pohrane ili ako to zahtijeva evropski zakonodavac ili drugi zakonodavac u zakonima ili propisima kojima podliježe osoba odgovorna za obradu .

Ako svrha skladištenja više ne važi ili ako istekne rok čuvanja koji je propisao evropski zakonodavac ili drugi odgovorni zakonodavac, lični podaci će biti blokirani ili izbrisani rutinski iu skladu sa zakonskim propisima.

8. Prava subjekta podataka

 • a) Pravo na potvrdu

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da dobije potvrdu od kontrolora da li se lični podaci koji se odnose na njega ili nju obrađuju. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

 • b) Pravo na informacije

  Svako lice koje je pogođeno obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da u bilo kom trenutku od osobe odgovorne za obradu dobije besplatne informacije o ličnim podacima koji se čuvaju o njemu i kopiju ovih informacija. Nadalje, evropski zakonodavac je subjektu podataka odobrio pristup sljedećim informacijama:

  • svrhe obrade
  • kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
  • primatelji ili kategorije primatelja kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
  • ako je moguće, planirani period za koji će se lični podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijume za određivanje tog perioda
  • postojanje prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka koji se tiču ​​vas ili na ograničenje obrade od strane kontrolora ili pravo na prigovor na ovu obradu
  • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom organu
  • ako se lični podaci ne prikupljaju od subjekta podataka: sve dostupne informacije o porijeklu podataka
  • postojanje automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavovi 1. i 4. GDPR-a i – barem u ovim slučajevima – značajne informacije o uključenoj logici, kao i opsegu i namjeravanim efektima takve obrade za subjekta podataka

  Subjekt podataka također ima pravo na informaciju o tome da li su lični podaci proslijeđeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, subjekt podataka također ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim garancijama u vezi s prijenosom.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na informacije, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposleniku osobe odgovorne za obradu.

 • c) Pravo na ispravku

  Svako lice koje je pogođeno obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da zatraži hitnu ispravku netačnih ličnih podataka koji se na nju odnose. Nadalje, subjekt podataka ima pravo zahtijevati dopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući i dopunskom izjavom, uzimajući u obzir svrhe obrade.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravku, može kontaktirati zaposlenika kontrolora podataka u bilo kojem trenutku.

 • d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

  Svaka osoba pogođena obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da zatraži da odgovorna osoba odmah izbriše lične podatke koji se na njega odnose ako postoji jedan od sljedećih razloga i ako obrada nije potrebna:

  • Lični podaci su prikupljeni ili na drugi način obrađeni u svrhe za koje više nisu potrebni.
  • Subjekat podataka opoziva svoju saglasnost na kojoj se obrada zasniva u skladu sa članom 6. stav. 1 slovo a GDPR ili član 9 st. 2 slova a GDPR i ne postoji drugi pravni osnov za obradu.
  • U skladu sa članom 21. st. 1 GDPR-a, prigovarate obradi i ne postoje važni legitimni razlozi za obradu, niti se subjekt podataka protivi u skladu sa članom 21. stav 1. 2 GDPR prigovor na obradu.
  • Lični podaci su obrađeni nezakonito.
  • Brisanje ličnih podataka neophodno je da bi se ispunila zakonska obaveza prema pravu Unije ili države članice kojoj kontrolor podleže.
  • Lični podaci prikupljeni su u vezi sa uslugama informacionog društva koje se nude u skladu sa članom 8. st. Prikupljeno 1 GDPR.

  Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a subjekt podataka želi da se lični podaci pohranjeni u Hepsi-Markt izbrišu, može kontaktirati zaposlenika kontrolora podataka u bilo kojem trenutku. Zaposleni Hepsi-Markt će se pobrinuti da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.

  Ako je Hepsi-Markt javno objavio lične podatke i naša kompanija je odgovorna strana u skladu sa članom 17. st. 1 GDPR obvezuje brisanje osobnih podataka, Hepsi-Markt poduzima odgovarajuće mjere, uključujući tehničke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, kako bi obavijestio druge kontrolore podataka koji obrađuju objavljeni skup ličnih podataka da je subjekt podataka zatražio brisanje svih veza na ove lične podatke ili kopije ili replikacije ovih ličnih podataka od ovih drugih kontrolora podataka, osim ako je obrada neophodna. Zaposleni Hepsi-Markt će u pojedinačnim slučajevima preduzeti potrebne mjere.

 • e) Pravo na ograničenje obrade

  Svaka osoba pogođena obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da zatraži od kontrolora da ograniči obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

  • Subjekat podataka osporava tačnost ličnih podataka na period koji omogućava kontroloru da provjeri tačnost ličnih podataka.
  • Obrada je nezakonita, subjekt podataka odbija brisanje ličnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje korištenja ličnih podataka.
  • Rukovaocu više nisu potrebni lični podaci za potrebe obrade, ali su subjektu podataka potrebni za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
  • Subjekt podataka je uložio prigovor na obradu u skladu sa. Član 21 st. 1 GDPR i još nije jasno jesu li legitimni razlozi odgovorne osobe veći od onih na koje se podaci odnose.

  Ako je jedan od gore navedenih uvjeta ispunjen i subjekt podataka želi zatražiti ograničenje ličnih podataka pohranjenih u Hepsi-Markt , u bilo kojem trenutku može kontaktirati zaposlenika kontrolora podataka. Zaposlenik Hepsi-Markt će se pobrinuti da se obrada ograniči.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

  Svako lice koje je pogođeno obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da dobije lične podatke koji se odnose na njega ili nju, a koje je subjekt podataka dao odgovornoj osobi, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Također imate pravo prenijeti ove podatke drugom kontroloru bez smetnji od strane rukovaoca kome su lični podaci dostavljeni, pod uslovom da se obrada zasniva na pristanku u skladu sa članom 6. stav. 1 slovo a GDPR ili član 9 st. 2 slova GDPR ili na ugovor u skladu sa članom 6. st. 1. slovo b GDPR-a i obrada se provodi korištenjem automatiziranih procedura, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti odgovorne osobe.

  Nadalje, prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20. st. 1 DS-GVO pravo da se lični podaci prenose direktno od jednog odgovornog lica do drugog odgovornog lica, u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo i pod uslovom da se time ne utiču na prava i slobode drugih lica.

  Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može kontaktirati zaposlenika Hepsi-Markt u bilo koje vrijeme.

 • g) Pravo na prigovor

  Svako lice koje je pogođeno obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je evropski zakonodavac odobrio da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se na njega odnose na osnovu člana 6. st. 1 slovo e ili f GDPR, morate uložiti prigovor. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredbi.

  Hepsi-Markt više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja.

  Ako Hepsi-Markt obrađuje osobne podatke u svrhu direktnog oglašavanja, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. Ovo se odnosi i na profilisanje ukoliko je povezano sa takvim direktnim oglašavanjem. Ako se subjekt podataka usprotivi Hepsi-Markt obradi u svrhe direktnog oglašavanja, Hepsi-Markt više neće obrađivati ​​lične podatke u ove svrhe.

  Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njegove ili njene posebne situacije, uložiti prigovor na obradu ličnih podataka koji se na njega ili nju odnose, a koju provodi Hepsi-Markt u svrhe naučne ili povijesne istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89. st. 1 GDPR, da uloži prigovor, osim ako je takva obrada neophodna za ispunjenje zadatka od javnog interesa.

  Kako bi iskoristio pravo na prigovor, subjekt podataka može direktno kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Hepsi-Markt ili drugog zaposlenika. Štaviše, u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva, subjekt podataka je slobodan, bez obzira na Direktivu 2002/58/EC, da koristi svoje pravo na prigovor putem automatizovanih procedura koje koriste tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima uključujući profiliranje

  Svaka osoba pogođena obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da ne podliježe odluci zasnovanoj isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke na nju ili na sličan način značajno utiče na nju, pod uslovom da odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora, ili (2) je ovlaštena zakonom Unije ili države članice kojem kontrolor podliježe i takvo zakonodavstvo pripisuje mjere za zaštitu prava i slobode kao i legitimne interese subjekta podataka ili (3) se vrši uz izričit pristanak subjekta podataka.

  Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) je zasnovana na izričitoj saglasnosti nosioca podataka, Hepsi-Markt će primijeniti odgovarajuće mjere da zaštiti prava i slobode kao i da zaštiti legitimne interese subjekta podataka, što uključuje barem pravo na ljudsku intervenciju od strane odgovorne osobe, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku .

  Ako subjekt podataka želi ostvariti prava u pogledu automatiziranih odluka, on ili ona mogu kontaktirati zaposlenika kontrolora podataka u bilo kojem trenutku.

 • i) Pravo na opoziv pristanka prema zakonu o zaštiti podataka

  Svaka osoba pogođena obradom ličnih podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da u bilo kom trenutku opozove pristanak za obradu ličnih podataka.

  Ako subjekt podataka želi iskoristiti svoje pravo na povlačenje pristanka, može kontaktirati zaposlenika kontrolora podataka u bilo kojem trenutku.

9. Zaštita podataka za aplikacije i proces prijave

Osoba odgovorna za obradu prikuplja i obrađuje lične podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade procesa prijave. Obrada se može odvijati i elektronski. Ovo je posebno slučaj ako podnosilac prijave podnosi relevantne dokumente za prijavu osobi odgovornoj za obradu elektronskim putem, na primjer putem e-pošte ili putem web obrasca na web stranici. Ako lice odgovorno za obradu zaključi ugovor o radu sa podnosiocem zahtjeva, preneseni podaci će se pohraniti u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima. Ukoliko lice odgovorno za obradu ne zaključi ugovor o radu sa podnosiocem prijave, dokumentacija za prijavu će se automatski izbrisati dva mjeseca nakon objave odluke o odbijanju, pod uslovom da brisanje nije u suprotnosti sa drugim legitimnim interesima osobe odgovorne za obradu. Drugi legitimni interesi u ovom smislu uključuju, na primjer, teret dokazivanja u postupcima prema Općem zakonu o jednakom tretmanu (AGG).

10. Propisi o zaštiti podataka u vezi sa primjenom i korištenjem Facebook

Osoba odgovorna za obradu ima integrisane komponente kompanije Facebook na ovoj web stranici. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je društveno sastajalište na Internetu, online zajednica koja obično omogućava korisnicima da međusobno komuniciraju i komuniciraju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici da pruži lične informacije ili informacije vezane za kompaniju. Facebook omogućava korisnicima društvene mreže da, između ostalog, kreiraju privatne profile, postavljaju fotografije i umrežu se putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna kompanija Facebook -a je Facebook , Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako subjekt podataka živi izvan SAD-a ili Kanade, osoba odgovorna za obradu ličnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svaki put kada pristupite jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Facebook komponenta ( Facebook plug-in), internet pretraživač na sistemu informacione tehnologije subjekta podataka automatski se aktivira od strane odgovarajuća Facebook komponenta uzrokuje da se sa Facebook preuzme reprezentacija odgovarajuće Facebook komponente. Kompletan pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kao dio ovog tehničkog procesa, Facebook postaje svjestan koju konkretnu podstranicu naše web stranice posjećuje subjekt podataka.

Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Facebook , Facebook prepoznaje koju konkretnu podstranicu naše web stranice subjekt podataka posjećuje svaki put kada ispitanik posjeti našu web stranicu i za cijelo vrijeme svog boravka na našoj web stranici. Ove informacije prikuplja Facebook komponenta i Facebook ih dodjeljuje odgovarajućem Facebook računu subjekta podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebook gumba integriranih na našoj web stranici, kao što je dugme „Sviđa mi se“, ili ako subjekt podataka ostavi komentar, Facebook dodjeljuje ove informacije ličnom Facebook korisničkom računu ispitanika i pohranjuje ove lične podatke .

Facebook uvijek prima informacije putem Facebook komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako je subjekt podataka prijavljen na Facebook u isto vrijeme kada pristupa našoj web stranici; Ovo se dešava bez obzira da li subjekt podataka klikne na Facebook komponentu ili ne. Ako subjekt podataka ne želi da se ove informacije prenesu na Facebook , može spriječiti prijenos tako što će se odjaviti sa svog Facebook računa prije pristupa našoj web stranici.

Politika podataka koju objavljuje Facebook , a koja je dostupna na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka od strane Facebook . Takođe objašnjava koje opcije podešavanja Facebook nudi za zaštitu privatnosti dotične osobe. Dostupne su i razne aplikacije koje omogućavaju suzbijanje prijenosa podataka na Facebook . Takve aplikacije subjekt podataka može koristiti za suzbijanje prijenosa podataka na Facebook .

11. Propisi o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagram

Osoba odgovorna za obradu ima integrirane komponente usluge Instagram na ovoj web stranici. Instagram je usluga koja se kvalifikuje kao audiovizuelna platforma i omogućava korisnicima da dele fotografije i video zapise, kao i da šire takve podatke na drugim društvenim mrežama.

Operativna kompanija za usluge Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svaki put kada pristupite jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (Insta dugme), internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka automatski se aktivira od strane odgovarajuća Instagram komponenta zatražila je da preuzme prikaz odgovarajuće komponente sa Instagram . Kao dio ovog tehničkog procesa Instagram stječe znanje o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice posjećuje subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Instagram , Instagram prepoznaje koju konkretnu podstranicu subjekt podataka posjećuje svaki put kada ispitanik posjeti našu web stranicu i za vrijeme cijelog svog boravka na našoj web stranici. Ove informacije prikuplja Instagram komponenta i Instagram ih dodjeljuje odgovarajućem Instagram računu subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Instagram dugmadi integriranih na našoj web stranici, preneseni podaci i informacije bit će dodijeljeni osobnom Instagram korisničkom računu nositelja podataka i pohranjeni i obrađeni od strane Instagram .

Instagram uvijek prima informacije putem Instagram komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako je subjekt podataka prijavljen na Instagram u isto vrijeme kada pristupa našoj web stranici; To se događa bez obzira da li subjekt podataka klikne na Instagram komponentu ili ne. Ako subjekt podataka ne želi da se ove informacije prenesu na Instagram , može spriječiti prijenos tako što će se odjaviti sa svog Instagram računa prije pristupa našoj web stranici.

Dodatne informacije i važeći propisi o zaštiti podataka Instagram mogu se pronaći na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Pravni osnov za obradu

Art.6 I lit. GDPR služi našoj kompaniji kao pravni osnov za operacije obrade u kojima dobijamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora u kojem je subjekat podataka strana, kao što je slučaj, na primjer, s radnjama obrade koje su neophodne za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge ili s obzirom, obrada se zasniva na članu 6 I lit. b GDPR. Isto se odnosi i na operacije obrade koje su neophodne za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako naša kompanija podliježe zakonskoj obavezi koja zahtijeva obradu ličnih podataka, kao što je ispunjavanje poreskih obaveza, obrada se zasniva na članu 6 I lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa subjekta podataka ili drugog fizičkog lica. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj kompaniji i njegovo ime, godine, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije bi tada morali biti proslijeđeni ljekaru, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada zasnivala na članu 6 I lit. d zasnovan na GDPR-u. Konačno, radnje obrade bi se mogle zasnivati ​​na članu 6 I lit. f zasnovano na GDPR-u. Operacije obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova zasnivaju se na ovoj pravnoj osnovi ako je obrada neophodna za zaštitu legitimnog interesa naše kompanije ili treće strane, pod uslovom da su interesi, osnovna prava i slobode subjekt podataka ne prevladavaju. Dozvoljeno nam je da obavljamo takve radnje obrade posebno zato što ih je posebno naveo evropski zakonodavac. S tim u vezi, smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je subjekt podataka korisnik kontrolora (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).

13. Legitimni interesi u obradi koje vodi kontrolor ili treća strana

Da li je obrada ličnih podataka zasnovana na članu 6 I lit. f GDPR, naš legitimni interes je da obavljamo svoje poslovne aktivnosti za dobrobit svih naših zaposlenika i naših dioničara.

14. Trajanje u kojem će se lični podaci čuvati

Kriterijum za trajanje čuvanja ličnih podataka je odgovarajući zakonski rok čuvanja. Nakon isteka roka, relevantni podaci će se rutinski brisati osim ako više nisu potrebni za ispunjavanje ugovora ili pokretanje ugovora.

15. Zakonski ili ugovorni propisi koji regulišu davanje ličnih podataka; Potreba za zaključenjem ugovora; Obaveza subjekta podataka da pruži lične podatke; moguće posljedice nepružanja

Želimo da pojasnimo da je davanje ličnih podataka djelimično propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Da bismo zaključili ugovor, ponekad može biti potrebno da nam nositelj podataka dostavi lične podatke, koje mi naknadno moramo obraditi. Na primjer, nositelj podataka je dužan dati nam lične podatke ako naša kompanija sklopi ugovor s njima. Nedostavljanje ličnih podataka značilo bi da se ugovor sa dotičnom osobom ne može zaključiti. Prije nego što nositelj podataka pruži lične podatke, subjekt podataka mora kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik će od slučaja do slučaja obavijestiti nositelja podataka da li je davanje ličnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, postoji li obaveza davanja ličnih podataka i šta posljedice koje bi imalo nedostavljanje ličnih podataka.

16. Postojanje automatizovanog donošenja odluka

Kao odgovorna kompanija, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje.

Ovu izjavu o zaštiti podataka kreirao je generator deklaracije o zaštiti podataka DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, koji djeluje kao vanjski službenik za zaštitu podataka za München , u saradnji sa advokatom za zaštitu podataka Christianom Solmeckeom .

Newsletter abonnieren

Abonnieren

* erforderlich

Pretplatite se na

* neophodno

× Chatte mit uns
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux